Przetważanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest K9&MED traning center z siedzibą w Gliwicach przy ul. Płażyńskiego 38, wpisana do KRS pod numrem xxx.